Welkom op de website van het CWO

Commissie Waarborging Onpartijdigheid

Wat is het CWO?

Het CWO staat voor Commissie Waarborging Onpartijdigheid. De samenstelling van de commissie waarborgt een gebalanceerde vertegenwoordiging van belanghebbende stakeholders zodanig, dat er geen enkel belang overheerst.

Wat doet het CWO?

Op basis van steekproeven voert de commissie jaarlijks controle uit op de werkwijze van certificatie instellingen inzake certificatietrajecten om de objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit aan te tonen. De commissie kan advies uitbrengen op de activiteiten van certificatie instellingen. De werkwijze van de commissie is gericht op: Toezicht, Verbetering en Ontwikkeling.

Waarom CWO?

De norm NEN-EN-ISO/IEC 17021 eist dat de activiteiten van een certificatie instelling worden getoetst door een onafhankelijk orgaan.